การประชุมสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียน  โดย นายมีชัย วีรไวทยะ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิมีชัย วีรไวทยะ เป็นประธานเปิดการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายความเป็นมา วัตถุประสงค์ และหลักการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com