ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสารสนเทศ
planadmin obec
การประชุมการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน(TOR)การจ้าที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบสารสรเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและสร้างหลักประกันโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อ่านต่อ »
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com