obec_logo_300
ข่าวและประชาสัมพันธ์
การอบรมพัฒนาผู้นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการนิเทศโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวเปิดการอบรมพัฒนาผู้นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการนิเทศโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  กลับหน้าหลัก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ »

ผอ. สนผ. ร่วมรายการสถานีประชาชน

         วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมเพื่อตอบข้อซักถามกับรายการ

อ่านต่อ »

ศึกษาดูงานของโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

            วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ »

สพฐ.เร่งทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน20ปี

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ »
obec_logo_300
หนังสือราชการ สนผ.

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ(Tele Conference)

1.หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/ว2298 2.กำหนดการประชุม   สามารถรับฟังการชี้แจงผ่านระบบ Tele Conference ในระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน 3  ช่องทาง คือ 1.  http://www.obectv.tv/ ช่อง OBEC TV 2 2. https://www.youtube.com/obectvonline 3. https://www.facebook.com/obectvonline

ดาวน์โหลด »

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)

1. หนังสือแจ้งเขต-ศธ04006-ว2161 2. บัญชีโอนจัดสรรงบประมาณ 3. บัญชีจัดสรรคงค้าง แจ้งเขต 4. กำหนดการประชุมทางไกล 5. หนังสืออ้างถึง (แจ้งจัดสรร 70% ภาคเรียนที่ 1_2561)

ดาวน์โหลด »
Please enter a valid URL
obec_logo_300
ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ
obec_logo_300
หนังสือราชการ สพฐ.
RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
obec_logo_300
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.
RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com