• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
สพฐ.จับมือ สตช. เปิดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทงเพื่อเยาวชนร่วมลอยกระทงอย่างปลอดภัย
  ***วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบก.น.1) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพฯ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า “กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่ง สพฐ. ได้มุ่งมั่นเอาใจใส่ ดำเนินการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายเป็นประจำทุกปี เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกฝ่ายร่วมกันดูแลและส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม ผ่านการจัดและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้กับนักเรียนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเทศกาลลอยกระทงก็เป็นประเพณีที่ดีงามของไทยซึ่งควรอนุรักษ์และรักษาไว้ จึงสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความระมัดระวังและประพฤติตนอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเองและคนรอบข้าง” ขณะที่ รอง ผบก.น.1 ให้ความเห็นว่า “การให้เด็กได้เรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความปลอดภัย เรียนรู้ที่จะร่วมกิจกรรมสำคัญของชาติอย่างสนุกสนานด้วยความประพฤติที่เหมาะสม เข้าใจและรักษาประเพณีดีงาม เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมกับวัยเรียน ในส่วนของตำรวจ เราขอให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองและประชาชนทุกภาคส่วนว่าเราจะร่วมกันดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้จัดกำลังออกตรวจร่วมกันทั่วประเทศอย่างเข้มแข็ง” จากนั้น เลขาธิการ กพฐ. และ รอง ผบก.น.1 ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง ที่จัดโดยนักเรียนและครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส แล้วจึงร่วมกันปล่อยขบวนตรวจร่วมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกปฏิบัติการตรวจร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขบวนรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี อัจฉรา ข่าว / วุฒิภัทร ภาพ ดูภาพทั้งหมด
 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 Featured   posted by :   กลุ่มสารสนเทศ