• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


 _ __  __  __  _____   ___   ____  
 | |/ // \ \\/ // |__ //  / _ \\  | _ \\ 
 | ' //  \ ` //   / //  / //\ \\ | |_| || 
 | . \\   | ||   / //__ | ___ || | . // 
 |_|\_\\  |_||  /_____|| |_|| |_|| |_|\_\\ 
 `-` --`  `-`'  `-----` `-`  `-` `-` --`