• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


 __  __  _  _   _____   _____   ______ 
 \ \\/ // | || | || / ____|| | ___|| /_____// 
 \  // | || | || / //---`' | ||__  `____ ` 
 / . \\ | \\_/ || \ \\___  | ||__  /___//  
 /_//\_\\ \____//  \_____|| |_____|| `__ `  
 `-` --`  `---`   `----`  `-----`  /_//   
                     `-`