• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


__  __   ___   _____   ___   ____  
\ \\ / //  / _ \\  |__ //  / _ \\  | _ \\ 
 \ \/ //  | / \ ||  / //  | / \ || | |_| || 
 \ //  | \_/ ||  / //__  | \_/ || | . // 
  \//   \___//  /_____||  \___//  |_|\_\\ 
  `    `---`  `-----`  `---`  `-` --`