• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


 ______  ______  _____    ___   ____  
 /_  _// /_  _// | __ \\  / _ \\  | _ \\ 
 `-| |,-  -| ||- | | \ || / //\ \\ | |_| || 
  | ||   _| ||_ | |__/ || | ___ || | . // 
  |_||  /_____// |_____// |_|| |_|| |_|\_\\ 
  `-`'  `-----`  -----`  `-`  `-` `-` --`