• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


 ______  _  _   ______  _  _   _____ 
 /_  _// | || | || /_____// | || | ||  / ___// 
  | ||  | || | || `____ ` | || | ||  \___ \\ 
 _| ||  | \\_/ || /___//  | \\_/ ||  /  // 
 /__//   \____//  `__ `   \____//  /____// 
 `--`    `---`  /_//    `---`  `-----`  
           `-`