• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


 _____    ___        ______  _  _  
| __ \\  / _ \\  ____   /_  _// | || | || 
| | \ || | / \ || |  \\  -| ||- | || | || 
| |__/ || | \_/ || | [] ||  _| ||_ | \\_/ || 
|_____//  \___//  | __//  /_____// \____// 
 -----`   `---`  |_|`-`  `-----`  `---`  
           `-`