• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


 _ __  __  __  __  _   ______  _  _  
 | |/ // \ \\/ // | || | || /_  _// | \ / || 
 | ' //  \ ` // | '--' ||  -| ||- | \/ || 
 | . \\   | ||  | .--. ||  _| ||_ | . . || 
 |_|\_\\  |_||  |_|| |_|| /_____// |_|\/|_|| 
 `-` --`  `-`'  `-` `-`  `-----` `-` `-`