• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
     23 ธค 59  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 517/2559 การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก ด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ
     23 ธค 59  สพฐ.เปิดงาน สุดยอดเด็กใต้ ภูมิใจในถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม
     23 ธค 59  สพฐ.ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     14 พย 59  รองเลขาธิการ กพฐ.เปิดงานโครงการสานพลังประชารัฐฯ “โรงเรียนประชารัฐ” เพื่อสร้างองค์ความรู้ฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
     14 พย 59  สพฐ.จับมือ สตช. เปิดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทงเพื่อเยาวชนร่วมลอยกระทงอย่างปลอดภัย
     20 ตค 59  สพฐ. รับมอบเงินช่วยเหลือให้โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ


< | กลับหน้าหลัก