obec_logo_300
ข่าวและประชาสัมพันธ์
การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๐

การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ           จากการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองไฟว์บวร์ก ประเทศเยอรมนี และประเทศไทยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว คือนางสาวปิ่นประภา พืชผล และนายอันดามัน สายสีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการจัดการศึกษาทางเลือก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อหาข้อสรุปในการกำหนดอัตราสนุบสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน และพิจารณาหาข้อสรุปร่างคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ

อ่านต่อ »

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนพื้นที่สูง โรงเรียนเกาะแก่ง

วันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ ว่าที่

อ่านต่อ »

การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline-Checklist) โครงการ Partnership School

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline-Checklist) โครงการ Partnership School ณ โรงแรมเบลล่าบี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางการทำงานของคณะกรรมการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เป็นโครงการภายใต้นโยบาย THAILAND 4.0

อ่านต่อ »
obec_logo_300
หนังสือราชการ สนผ.

จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 1. หนังสือ – 04006_ว4726 2. บัญชีจัดสรรรายโรง 3. สรุปรายเขต

ดาวน์โหลด »
obec_logo_300
ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ
obec_logo_300
หนังสือราชการ สพฐ.
RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
obec_logo_300
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.
RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
obec_logo_300
แบบสอบถามความพึงพอใจ
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com