obec_logo_300
ข่าวและประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 >>>คลิ๊ก<<<

อ่านต่อ »

การประชุมแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี

อ่านต่อ »

การประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมฯ

การประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมฯ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ว่าที่่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา)

อ่านต่อ »
obec_logo_300
ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ดาวน์โหลด »
obec_logo_300
หนังสือราชการ สนผ.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference

1. หนังสือแจ้ง สพท. 2.กำหนดการประชุม

ดาวน์โหลด »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

1.หนังสือแจ้ง สพท. 2.กำหนดการประชุมชี้แจงผ่านระบบ Tele Conference 

ดาวน์โหลด »

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

1. หนังสือแจ้งจัดสรร 2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก 3. บัญชีจัดสรร สรุปราย สพท. 3.1 บัญชีจัดสรรรายโรง สพป. 3.2 บัญชีจัดสรรรายโรง สพม. 4. รายชื่อโรงเรียนไม่มีนักเรียน

ดาวน์โหลด »

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 (เฉพาะอัตราที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ส่วนอัตราคนครองเดิม 15,000 ที่ สพฐ. ต้องเจียดจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินจัดหางบประมาณ) ว6287-แจ้งเขต แนวปฏิบัติจ้างธุรการโรงเรียน-สพร62 บัญชีจัดสรรธุรการา-11801อัตรา

ดาวน์โหลด »
obec_logo_300
ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ
obec_logo_300
หนังสือราชการ สพฐ.
RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
obec_logo_300
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.
RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
obec_logo_300
แบบสอบถามความพึงพอใจ
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com