สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว จำนวน 12 รุ่น ซึ่งใน ปี พ.ศ. 2562 ได้มีการดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกสัมภาษณ์ครูและนักเรียน ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เป็นรุ่นที่ 13 จำนวน 42 คน

          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดประชุมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดม็อค ถนนประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะผู้เดินทาง พร้อมนักวิเทศสัมพันธ์ออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562 ณ รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ที่มา : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 178