การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Version
Download 1196
Total Views 2603
Stock
File Size 2.89 MB
File Type pdf
Create Date December 22, 2561
Last Updated December 22, 2018
Download

สพฐ.กำหนดแนวทางรับเด็กก่อนประถมศึกษา ไม่มีสอบเข้า ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับ อปท./สถานศึกษาเอกชน/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และหากจะจัดก็ต้องมีความพร้อมจริงๆ เพราะมองว่า 'เด็กเล็กถือเป็นสมบัติของชาติ' https://www.facebook.com/MOE360degree/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *