แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุม งานก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุม  งานก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563

Version
Download 427
Total Views 1863
Stock
File Size 8.00 KB
File Type unknown
Create Date October 25, 2561
Last Updated October 29, 2018
Download

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุม
งานก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563
ในวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร จุดที่ 1
1. หนังสือเชิญประชุม จุดที่ 1 จ.เชียงใหม่
2. แบบตอบรับการประชุม จุดที่ 1 จ.เชียงใหม่

และ
ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร จุดที่ 2
1. หนังสือเชิญประชุม จุดที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี
2. แบบตอบรับการประชุม จุดที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี