รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ