จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)

จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)

Version
Download 6
Total Views 682
Stock
File Size 17.57 KB
File Type xlsx
Create Date April 4, 2562
Last Updated April 5, 2019
Download

1.หนังสือแจ้ง สพท.

2.บัญชีจัดสรร สพป.

3.บัญชีจัดสรร สพม.

4.แบบรายงานข้อมูลพนักงานราชการ

หมายเหตุ : รายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจัดสรรให้สำหรับเดือน ธันวาคม 2561- กันยายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *