จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)

จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)

Version
Download 10
Total Views 1020
Stock
File Size 17.57 KB
File Type xlsx
Create Date April 4, 2562
Last Updated April 5, 2019
Download

1.หนังสือแจ้ง สพท.

2.บัญชีจัดสรร สพป.

3.บัญชีจัดสรร สพม.

4.แบบรายงานข้อมูลพนักงานราชการ

หมายเหตุ : รายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจัดสรรให้สำหรับเดือน ธันวาคม 2561- กันยายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *