ข้อมูลผู้เรียนในศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 (ศธ04006/ว990 7มีนาคม2561)