การรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.261 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *