การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562

Version
Download 147
Total Views 1213
Stock
File Size 2.37 MB
File Type pdf
Create Date May 11, 2562
Last Updated June 6, 2019
Download

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562
ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2562
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ จังหวัดชลบุรี

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

>>> ลงทะเบียนเข้าประชุม <<<


รับชมถ่ายทอดสดการประชุม รุ่นที่ 1

รับชมถ่ายทอดสดการประชุม รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม DMC

การบริหารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562(UpDate_24_05_2562)

การบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ด

EMIS

แบบขอ Reset รหัสผ่านระบบ GCODE (สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น)

ผลการขอ Reset รหัสผ่านระบบ GCODE (สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น)

แนวทางการรับนักเรียน ปี 56

พิมพ์เกียรติบัตรการประชุมฯ

เกียรติบัตร รุ่น 1 ลิงค์ >>> http://203.159.169.41/dmc1/
เกียรติบัตร รุ่น 2 ลิงค์ >>> http://203.159.169.41/dmc2/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *