การประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับห้องเรียนเคลื่อนที่และห้องเรียนสาขา

การประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับห้องเรียนเคลื่อนที่และห้องเรียนสาขา

          เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับห้องเรียนเคลื่อนที่และห้องเรียนสาขา เพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มประเภทโรงเรียนให้ถูกต้องและครอบคลุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะลอฟล์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

ข่าว / มนพัทธ์ วัลย์เครือ
ภาพ / ธนสิทธิ์ เข่งวา

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

ปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพบริบทโรงเรียนขยายโอกาสฯ

ปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพบริบทโรงเรียนขยายโอกาสฯ

เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพบริบทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

ข่าว / มนพัทธ์ วัลย์เครือ
ภาพ / กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

สนผ. จัดประชุมปฎิบัติการวิเคราะห์สภาพบริบทโรงเรียนขยายโอกาสฯ

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพบริบทโรงเรียนขยายโอกาสฯ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพบริบทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

ข่าว / มนพัทธ์ วัลย์เครือ
ภาพ / กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0

การประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0

ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
ครั้งที่ 1 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อหารือแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ กลไกการดำเนินงาน และการสนับสนุนในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
/ภาพ วิโรจน์
/ข่าว วัชรินทร์

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

VTR นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

VTR นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

ว่าที่ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สนผ.ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบวาตภัย

ว่าที่ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สนผ.ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม
เพื่อติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบวาตภัย

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ท่านณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ.มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สนผ.ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบวาตภัย ณโรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อยและโรงเรียนบ้านนาขมิ้น โดยมีนายปริญญา ธรเสนา ศธจ.นครพนม และนายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.นครพนมเขต 2 ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในครั้งนี้ด้วย

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

การประชุมการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน(TOR)การจ้าที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบสารสรเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและสร้างหลักประกันโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

การประชุมการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน(TOR) การจ้างที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและสร้างหลักประกัน
โอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 – ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและสร้างหลักประกันโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

สพฐ. ลงพื้นที่ดูงาน รร.ในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมประชุม ผอ.สพท.

สพฐ. ลงพื้นที่ดูงาน รร.ในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมประชุม ผอ.สพท.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในวันที่ 8 ก.พ. มีการแบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน21 โรงเรียน เพื่อศึกษาดูงานในโครงการต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ได้แก่ โครงการคูปองครู PLC อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน DLTV แผนการเรียนอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เว็บติวฟรีดอทคอม การจัดการขยะ การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ การเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มาตรการป้องกันและการดูแลเด็กนักเรียน โครงการ Boot Camp ทุน ม.ท.ส. และการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ
โดยในช่วงเช้ามีพิธีปล่อยคาราวานลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ซึ่งนางสาวอุษณีย์ ธโนสวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวชี้แจงทำความเข้าใจกับผอ.สพท. ถึงภารกิจการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โดยนางสาวอุษณีย์ กล่าวว่า “สำหรับการลงพื้นที่ศึกษาดูงานครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ลงไปเยี่ยมเยือนสถานศึกษาด้วยกัน ซึ่งนอกจากจะได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานจากพื้นที่จริงแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันอีกด้วย ในฐานะที่ผอ.สพท. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ก็จะได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง นอกจากนั้น เราจะเน้นไปที่การดูโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่สำคัญๆ หากมีลักษณะเด่นหรือจุดเด่นอะไรก็สามารถนำเสนอในที่ประชุมได้ เพื่อที่เลขาธิการ กพฐ. จะได้นำคำแนะนำและข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ มาจัดทำเป็นนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป”
จากนั้น ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ได้มีการประชุมสรุปข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานทั้ง 21 โรงเรียน ผ่านการนำเสนอต่อที่ประชุม โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม มีการบรรยายพิเศษ พร้อมกับมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น จากนั้นจึงนำเสนอผลการศึกษาดูงานของแต่ละกลุ่ม cluster
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกอย่างเป็นทางการของปีนี้ จุดสำคัญของการประชุมคือการมอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเมื่อก่อนเป็นระบบแบบบนลงล่าง (Top-Down) กว่านโยบายจะลงไปถึงครูและนักเรียนก็ใช้เวลานาน ขณะที่ปัจจุบันเราได้รับรู้ข้อมูลอยู่เกือบจะตลอดเวลา การประชุมบ่อยครั้งก็จะลดจำนวนลงไป แต่ถึงแม้จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ก็อาจจะเข้าใจได้ไม่ตรงกันหรือไม่ชัดเจนเท่ากับได้รับข้อมูลหน้างานจากสภาพที่เป็นจริง ซึ่งเจตนารมณ์ในบางเรื่องที่สำคัญต่อการปฏิบัติ หากได้ประชุมทำความเข้าใจพร้อมหน้ากันก็จะสามารถถ่ายทอดโดยตรงได้ดีกว่า
“การรับข้อมูลจริงจากหน้างานเป็นสิ่งสำคัญ ในครั้งนี้จึงได้ให้ผอ.สพท. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 21 โรงเรียน เพื่อได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในสภาพที่เป็นจริง จากนั้น สพฐ. จะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผอ.สพท. เพื่อนำมาปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

อัฉลา ข่าว/ภาพจากคุณประกอบ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com

สพฐ.ถ่ายทอดสด “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561”

สพฐ.ถ่ายทอดสด "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561"

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เป็นวิทยากรพูดคุย รายการพิเศษถ่ายทอดสด “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561” พร้อมด้วยน.ส.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ,นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ,นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 นายศรายุทธ ธิศรีชัย โรงเรียนราชินูทิศ 2 สพม. เขต 20 และ นายสุมนต์ มอนไข่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เป็นวิทยากรร่วมพูดคุย โดยมีคุณธีรวัฒน์ พึ่งทอง และคุณชุติมา พึ่งความสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 11.00 น.ที่ผ่านมา

ภาพ/เยาวลักษณ์ คะเย็นรัมย์
ข่าว/ธีระพงษ์ มาตย์วังแสง

Offer ends: 20 มกราคม 2561
obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com