สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ YFU (Youth for Understanding) ซึ่งมีบริษัท Learning International Co., Ltd เป็นผู้แทน YFU ประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินการสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Youth for Understanding สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 13 คน

          กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดประชุมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Youth for Understanding สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดม็อค ถนนประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร และคณะผู้เดินทางจะออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองเดรสเดิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ที่มา : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 281