ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพบริบทโรงเรียนขยายโอกาสฯ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพบริบทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

ข่าว / มนพัทธ์ วัลย์เครือ
ภาพ / กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 392