วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้กียรติเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการศึกษา ของคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและครูเกาหลี โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพมหานคร 

 ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สนผ.

ภาพ/ ทีมข่าวกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 611