วันที่ 5 มิถุนายน 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สนับสนุน จำนวน 12 หน่วยงาน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวน 300 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการ ผู้สนับสนุน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 465