วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน ลงพื้นที่ติดตามวันรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนวัดพุทธบูชา และโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน

ภาพ+ข่าว / กลุ่มวิจัยฯ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 542