วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ร่วมเพื่อตอบข้อซักถามกับรายการ “สถานีประชาชน” จากกรณีที่รายการได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการให้บุตรหลานเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร  

ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สนผ.
ภาพ/ วิโรจน์ ธานมาศ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 554