ปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพบริบทโรงเรียนขยายโอกาสฯ

เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพบริบทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

ข่าว / มนพัทธ์ วัลย์เครือ
ภาพ / กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 256