การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

          จากการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองไฟว์บวร์ก ประเทศเยอรมนี และประเทศไทยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว คือนางสาวปิ่นประภา พืชผล และนายอันดามัน สายสีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาเยอรมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
และผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวปิ่นประภา พืชผล ได้รับเหรียญทอง โดยมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ของโลก ส่วนนายอันดามัน สายสีทอง ได้รับเกียรติคุณประกาศ และในการนี้ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้
ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สนผ.
ภาพ/ Cr ข่าวช่อง 7

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 535