การประชุมประมวลผลสรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

          วันที่ 23-26 กรกฎาคา 2561 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดประชุมประมวลผลสรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 631