การประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับห้องเรียนเคลื่อนที่และห้องเรียนสาขา

          เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับห้องเรียนเคลื่อนที่และห้องเรียนสาขา เพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มประเภทโรงเรียนให้ถูกต้องและครอบคลุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะลอฟล์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

ข่าว / มนพัทธ์ วัลย์เครือ
ภาพ / ธนสิทธิ์ เข่งวา

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 282