การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562

One Reply to “การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562”

  1. โรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลไม่ได้ เรื่อง สำรวจข้อมูลการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลิงค์ที่ให้มานะคะ https://goo.gl/CAh8x2 ขอลิงค์ใหม่ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *