วันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ ๓ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายของสถานศึกษาและหน่วยงานกรณีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

ภาพ : เอนก อินเป็ง
ข่าว : ธนสิทธิ์ เข่งวา

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 603