การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการแลกเป้าของโรงเรียนฯ

           ดร.ธนุ  วงษ์จินดา  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมเป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการแลกเป้าของโรงเรียนโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ / กรวรรณ ใสยจิตต์
ข่าว / อดิพงษ์ วรรณยศ

obec_logo_300
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 281-4412 โทรสาร : 02 281-5232
อีเมล์ : obec_doc@hotmail.com
Post Views: 528